Olustvere rakendivõistlusel osalevad viie riigi sportlased

Vaid nädalapäevad on jäänud Olustvere rahvusvahelise rakendispordivõistluse alguseni. Võistlusel osalevad vee riigi sportlased 33e hobusega.

Järgneval neljapäeval saab hobuste veterinaarse ülevaatusega avalöögi Eestis esmakordselt toimuv rahvusvaheline rakendispordivõistlust. Lisaks Eesti kutsaritele on ülesndmised teinud sportlased Lätist, Leedust, Soomest ja Poolast. Olustverre saabub 33 hobust, kes rakendatakse 22 vankri ette. Neile lisanduvad pühapäeval rahvuslikul Volkswagen Combi Cup`l osalejad.

Võistlustulle astuvad 1* tasemel hobuste üherakendid ja üks neljarakend, mida juhib Jaanus Kallaste. 2* tasemel osalevad hobuste ühe- ning paarisrakendid, samuti ponide üherakendid. Enim osavõtjaid, kümme, on hobuste üherakendites. Osalejate nimekirjad on leitavad meie kodulehekülje Osalejate rubriigist